Thiết Kế Web Trọn Gói

thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing onlineCác gói website với các chức năng và chi phí khác nhau, tạo điều kiện giúp quý khách hàng có thể lựa chọ cho mình một website ưng ý với chi phí hợp lý nhất.

Hiện tại BaLi có 4 gói web:

 

Gói Basic
Gói Golden
Gói Silver
Gói Diamond

 

thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing online

SEO Top Google

seo top google, thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing onlineTối ưu hóa bộ máy tìm kiếm, đưa website của bạn lên thứ hạng cao trên google, tăng hiệu quả tìm kiếm đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ cần bán đến với người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng

Dịch vụ google SEO theo phương pháp tự nhiên của BaLi, bạn chỉ cần bỏ ra chi phí nhỏ cho một lần duy nhất thì từ khóa mà bạn yêu cầu sẽ có vị trí cao trên google trong thời gian dài...

thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing online

 

Chăm Sóc Website

dịch vụ chăm sóc websiteBạn đang phân vân muốn lập một website nhưng sợ không có thời gian để quản lý ?
Bạn đã có một website nhưng lại không có người quản lý ?
Website của bạn có nhiều bài viết nhưng trình bày không đẹp, sai nhiều chính tả, bây giờ chỉnh sửa không biết làm thế nào ?
Bạn có đủ thời gian quản lý nhưng...

thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing online

HTML Căn Bản - Phần 2

Những thẻ HTML cơ bản

Tag Mô Tả
<html> Xác định một văn bản dạng HTML
<body> Xác định phần thân của tài liệu
<h1> to <h6> Xác định header từ 1 đến 6
<p> Xác định một đoạn văn
<br> Chèn một dòng trắng
<hr> Xác định một đường thẳng
<!--> Xác định vùng chú thíc

Một vài ví dụ:

Các dạng của đoạn văn bản
Ví dụ này giải thích thêm về vài thuộc tính của đoạn văn bản.

<html>
<body>
<p> This paragraph contains a lot of lines in the source code, but the browser ignores it. </p>
<p> This paragraph contains a lot of spaces in the source code, but the browser ignores it. </p>
<p> The number of lines in a paragraph depends on the size of your browser window. If you resize the browser window, the number of lines in this paragraph will change. </p>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:

This paragraph contains a lot of lines in the source code, but the browser ignores it.
This paragraph contains a lot of spaces in the source code, but the browser ignores it.
The number of lines in a paragraph depends on the size of your browser window. If you resize the browser window, the number of lines in this paragraph will change.

Line breaks
Ví dụ này giải thích về cách sử dụng thẻ xuống hàng
<html>
<body>
<p>This is<br />a para<br />graph with line breaks</p>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:

This is
a para
graph with line breaks

Vấn đề với căn chỉnh dạng bài thơ
Ví dụ này cho bạn thấy một vài vấn đề về căn chỉnh của HTML
<html>
<body>
<p>
My Bonnie lies over the ocean.
My Bonnie lies over the sea.
My Bonnie lies over the ocean.
Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>
<p>Note that your browser ignores the layout!</p>
</body>
</html>
Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:

My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my Bonnie to me.
Note that your browser ignores the layout!

Headings
<html>
<body>
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:
This is heading 1
This is heading 2
This is heading 3
This is heading 4
This is heading 5
This is heading 6

Heading căn lề giữa
<html>
<body>
<h1 align="center">This is a heading</h1>
<p>The heading above is aligned to the center of this page.</p>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:

This is a heading

The heading above is aligned to the center of this page.

Đường thẳng ngang

<html>
<body>
<p>The hr tag defines a horizontal rule:</p>
<hr />
<p>This is a paragraph</p>
<hr />
<p>This is a paragraph</p>
<hr />
<p>This is a paragraph</p>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:


This is a paragraph


This is a paragraph


This is a paragraph

Lời chú thích ẩn

Ví dụ này giải thích cách thêm một đoạn chú thích vào mã nguồn của HTML
<html>
<body>
<!--This comment will not be displayed-->
<p>This is a regular paragraph</p>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:
This is a regular paragraph

Màu nền
<html>
<body bgcolor="yellow">
<h2>This is a heading</h2>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>The old bgcolor attribute only works on the body element.</p>
<p>For future proof HTML, use styles instead:</p>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:

This is a heading

This is a paragraph.

The old bgcolor attribute only works on the body element.

For future proof HTML, use styles instead:

You are here: Tài Liệu Thiết Kế Webstie HTML Căn Bản - Phần 2