Thiết Kế Web Trọn Gói

thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing onlineCác gói website với các chức năng và chi phí khác nhau, tạo điều kiện giúp quý khách hàng có thể lựa chọ cho mình một website ưng ý với chi phí hợp lý nhất.

Hiện tại BaLi có 4 gói web:

 

Gói Basic
Gói Golden
Gói Silver
Gói Diamond

 

thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing online

SEO Top Google

seo top google, thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing onlineTối ưu hóa bộ máy tìm kiếm, đưa website của bạn lên thứ hạng cao trên google, tăng hiệu quả tìm kiếm đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ cần bán đến với người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng

Dịch vụ google SEO theo phương pháp tự nhiên của BaLi, bạn chỉ cần bỏ ra chi phí nhỏ cho một lần duy nhất thì từ khóa mà bạn yêu cầu sẽ có vị trí cao trên google trong thời gian dài...

thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing online

 

Chăm Sóc Website

dịch vụ chăm sóc websiteBạn đang phân vân muốn lập một website nhưng sợ không có thời gian để quản lý ?
Bạn đã có một website nhưng lại không có người quản lý ?
Website của bạn có nhiều bài viết nhưng trình bày không đẹp, sai nhiều chính tả, bây giờ chỉnh sửa không biết làm thế nào ?
Bạn có đủ thời gian quản lý nhưng...

thiết kế web trọn gói, giá rẻ, chất lượng, seo google, marketing online

HTML Căn Bản - Phần 6

Bảng HTML
Với HTML bạn cũng có thể tạo bẳng cho trang web của mình.
Ví dụ:
Ví dụ này chỉ bạn cách tạo một bảng bằng HTML
<html>
<body>
<p>
Each table starts with a table tag.
Each table row starts with a tr tag.
Each table data starts with a td tag.
</p>
<h4>One column:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td>100</td>
</tr>
</table>
<h4>One row and three columns:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
</table>
<h4>Two rows and three columns:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>500</td>
<td>600</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:

Each table starts with a table tag. Each table row starts with a tr tag. Each table data starts with a td tag.

One column:

100

One row and three columns:

100 200 300

Two rows and three columns:

100 200 300
400 500 600

Đường biên của bảng
<html>
<body>
<h4>With a normal border:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td>First</td>
<td>Row</td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row</td>
</tr>
</table>
<h4>With a thick border:</h4>
<table border="8">
<tr>
<td>First</td>
<td>Row</td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row</td>
</tr>
</table>
<h4>With a very thick border:</h4>
<table border="15">
<tr>
<td>First</td>
<td>Row</td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:
With a normal border:

First Row
Second Row

With a thick border:

First Row
Second Row

With a very thick border:

First Row
Second Row

Bảng
Bảng được định dạng bởi thẻ <table>.
Một bảng được chia ra làm nhiều hàng với thẻ <tr>, môi hàng được chia ra làm nhiều cột dữ liệu với thẻ <td>. Cbữ td là chữ viết tắt của "table data", là nội dung của cột dữ liệu. Một cột dữ liệu có thể bao gồm chữ, hình ảnh, danh sách, đoạn vắn, form và bảng v.v..

<table border="1">
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:

row 1, cell 1 row 1, cell 2
row 2, cell 1 row 2, cell 2

Bảng và thuộc tính đường biên
Nếu bạn không thiết lập thuộc tính đường biên cho bảng thì bảng của bạn sẽ được hiển thị mà không có đường biên. Đôi khi nó có thể hữu dụng nhưng thường thì bạn muốn bảng của bạn có đường biên.
Để hiển thị đường biên của một bảng, bạn phải sử dụng thuộc tính đường biên.

<table border="1">
<tr>
<td>Row 1, cell 1</td>
<td>Row 1, cell 2</td>
</tr>
</table>

Heading trong bảng
Heading trong một bảng được xác định bằng thẻ <th>

<table border="1">
<tr>
<th>Heading</th>
<th>Another Heading</th>
</tr>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:

Heading Another Heading
row 1, cell 1 row 1, cell 2
row 2, cell 1 row 2, cell 2

Cột chiếm hơn một cột hoặc hàng
<html>
<body>
<h4>Cell that spans two columns:</h4>
<table border="1">
<tr>
<th>Name</th>
<th colspan="2">Telephone</th>
</tr>
<tr>
<td>Bill Gates</td>
<td>555 77 854</td>
<td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
<h4>Cell that spans two rows:</h4>
<table border="1">
<tr>
<th>First Name:</th>
<td>Bill Gates</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">Telephone:</th>
<td>555 77 854</td>
</tr>
<tr>
<td>555 77 855</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Thẻ trong bảng
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách hiển thị nội dung ở trong nội dung khác.
<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<td>
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>
</td>
<td>This cell contains a table:
<table border="1">
<tr>
<td>A</td>
<td>B</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>D</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>This cell contains a list
<ul>
<li>apples</li>
<li>bananas</li>
<li>pineapples</li>
</ul>
</td>
<td>HELLO</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:

This is a paragraph

This is another paragraph

This cell contains a table:
A B
C D
This cell contains a list
  • apples
  • bananas
  • pineapples
HELLO

Cell padding
Ví dụ này hướng dẫn bạn cách tạo cellpadding để tạo ra nhiều khoảng trắng hơn giữa nội dung và đường biên của nó.
<html>
<body>
<h4>Without cellpadding:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td>First</td>
<td>Row</td>
</tr
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row</td>
</tr>
</table>
<h4>With cellpadding:</h4>
<table border="1"
cellpadding="10">
<tr>
<td>First</td>
<td>Row</td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:
Without cellpadding:

First Row
Second Row

With cellpadding:

First Row
Second Row

Thêm màu nền hoặc hình nền cho bảng
<html>
<body>
<h4>A background color:</h4>
<table border="1" bgcolor="red">
<tr>
<td>First</td>
<td>Row</td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:
A background color:

First Row
Second Row

Thêm màu nền hoặc hình nền cho cột
<html>
<body>
<h4>Background color for a cell:</h4>
<table border="1">
<tr>
<td bgcolor="red">First</td>
<td>Row</td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td>
<td>Row</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Xem trên trình duyệt hiển thị như sau:
Background color for a cell:

First Row
Second Row

You are here: Tài Liệu Thiết Kế Webstie HTML Căn Bản - Phần 6